Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1361, 128. löggjafarþing 611. mál: tollalög (aðaltollhöfn í Kópavogi).
Lög nr. 32 24. mars 2003.

Lög um breyting á tollalögum, nr. 55/1987, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 1. mgr. 28. gr. laganna bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
  1. Kópavogur.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 13. mars 2003.