Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1680, 130. löggjafarþing 816. mál: atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta).
Lög nr. 34 17. maí 2004.

Lög um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 12/1997, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað „2.752 kr.“ í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur: 4.096 kr.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi. Atvinnuleysisbætur skulu greiddar í samræmi við 1. gr. frá og með 1. mars 2004.

Samþykkt á Alþingi 15. maí 2004.