Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1746, 130. löggjafarþing 442. mál: hugverkaréttindi á sviði iðnaðar (ELS-tíðindi).
Lög nr. 54 1. júní 2004.

Lög um breytingu á löggjöf um hugverkaréttindi á sviði iðnaðar vegna rafrænnar útgáfu ELS-tíðinda.


Breyting á lögum nr. 46/2001, um hönnun, með síðari breytingum.

1. gr.

     Við 18. gr. laganna bætist ný málsgrein er verður 2. mgr. og orðast svo:
     Heimilt er að gefa ELS-tíðindi út og dreifa þeim á rafrænan hátt, þar á meðal á netinu.

Breyting á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 21. gr. laganna:
  1. Lokamálsliður orðast svo: Vörumerki skulu birt í ELS-tíðindum sem Einkaleyfastofan gefur út.
  2. Við greinina bætist ný málsgrein er orðast svo:
  3.      Heimilt er að gefa ELS-tíðindi út og dreifa þeim á rafrænan hátt, þar á meðal á netinu.


Breyting á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, með síðari breytingum.

3. gr.

     Á eftir 69. gr. laganna kemur ný grein, 69. gr. a, sem orðast svo:
     Allar auglýsingar og tilkynningar af hálfu Einkaleyfastofunnar, sem kveðið er á um í lögum þessum og birtar skulu almenningi, eru birtar í ELS-tíðindum sem Einkaleyfastofan gefur út.
     Heimilt er að gefa ELS-tíðindi út og dreifa þeim á rafrænan hátt, þar á meðal á netinu.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 21. maí 2004.