Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 629, 131. löggjafarþing 366. mál: fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti).
Lög nr. 127 21. desember 2004.

Lög um breyting á lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2004“ í ákvæði til bráðabirgða VIII í lögunum kemur: 30. júní 2005.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2005.

Samþykkt á Alþingi 9. desember 2004.