Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 621, 132. löggjafarþing 174. mál: málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð).
Lög nr. 122 19. desember 2005.

Lög um breytingu á lögum nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað fjárhæðarinnar „5.738 kr.“ í 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: 6.075 kr.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2006 vegna tekna ársins 2005.

Samþykkt á Alþingi 9. desember 2005.