Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1442, 132. löggjafarþing 675. mál: fullnusta refsidóma (flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss).
Lög nr. 70 13. júní 2006.

Lög um breyting á lögum um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa verið upp í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, o.fl., nr. 69 12. desember 1963.


1. gr.

     Við 20. gr. laganna bætist nýr málsliður er orðast svo: Dómsmálaráðherra er heimilt að fela lögreglustjóra eða öðrum aðila á landsvísu að ákveða hvort verða skuli við tilmælum skv. 1. gr.

2. gr.

     Við 26. gr. laganna bætist nýr málsliður er orðast svo: Dómsmálaráðherra er heimilt að fela lögreglustjóra eða öðrum aðila á landsvísu að bera fram tilmæli eftir ákvæði 2. gr.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 2. júní 2006.