Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1440, 132. löggjafarþing 210. mál: afréttamálefni, fjallskil o.fl. (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings).
Lög nr. 96 13. júní 2006.

Lög um breytingu á lögum um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „12 vikna innlausnarfresti“ í 1. málsl. 4. mgr. 59. gr. laganna, kemur: fjögurra vikna innlausnarfresti.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 2. júní 2006.