Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 145, 135. löggjafarþing 94. mál: vatnalög (frestun gildistöku laganna).
Lög nr. 133 25. október 2007.

Lög um breytingu á vatnalögum, nr. 20/2006.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 42. gr. laganna:
  1. 1. mgr. orðast svo:
  2.      Lög þessi öðlast gildi 1. nóvember 2008.
  3. Í stað ártalsins „2008“ í lokamálslið 4. mgr. kemur: 2009.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

     Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á lögum nr. 31/2007, um breytingu á lögum nr. 91/2002, um varnir gegn landbroti: Í stað „2007“ í 1. mgr. 2. gr. kemur: 2008.

Samþykkt á Alþingi 18. október 2007.