Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 443, 135. löggjafarþing 88. mál: siglingalög (uppfærsla takmörkunarfjárhæða).
Lög nr. 159 20. desember 2007.

Lög um breytingu á siglingalögum, nr. 34 19. júní 1985, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 177. gr. laganna:
 1. Í stað fjárhæðarinnar „46.666 SDR“ í 1. mgr. kemur: 175.000 SDR.
 2. Orðin „þó að hámarki 25 milljónir SDR“ í 1. mgr. falla brott.
 3. Í stað fjárhæðarinnar „333.000 SDR“ í 2. mgr. kemur: 2.000.000 SDR.
 4. Í stað orðanna „500 rúmlestir“ í 2. mgr. kemur: 2.000 tonn.
 5. 1.–3. tölul. 2. mgr. orðast svo:
  1. fyrir hvert tonn frá 2.001 að 30.000 tonnum, um 800 SDR;
  2. fyrir hvert tonn frá 30.001 að 70.000 tonnum, um 600 SDR;
  3. fyrir hvert tonn umfram 70.000 tonn, um 400 SDR.
 6. 4. tölul. 2. mgr. fellur brott.
 7. Í stað fjárhæðarinnar „167.000 SDR“ í 3. mgr. kemur: 1.000.000 SDR.
 8. Í stað orðanna „500 rúmlestir“ í 3. mgr. kemur: 2.000 tonn.
 9. 1.–3. tölul. 3. mgr. orðast svo:
  1. fyrir hvert tonn frá 2.001 að 30.000 tonnum, um 400 SDR;
  2. fyrir hvert tonn frá 30.001 að 70.000 tonnum, um 300 SDR;
  3. fyrir hvert tonn umfram 70.000 tonn, um 200 SDR.
 10. Í stað orðsins „lestir“ í 5. og 6. mgr. kemur: tonn.
 11. 1. málsl. 7. mgr. orðast svo: Þar sem nefnd er tonnatala skips er átt við brúttótonn sem reiknuð eru samkvæmt reglum í viðauka I við alþjóðasamning um mælingar skipa frá 1969.


2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 180. gr. laganna:
 1. Í stað orðanna „alþjóðasáttmála frá 19. nóvember 1976, um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanns“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: bókun frá 2. maí 1996 til breytinga á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum frá 19. nóvember 1976.
 2. Í stað orðanna „alþjóðasáttmála þeim sem nefndur er“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: bókun þeirri sem nefnd er.
 3. Í stað orðanna „alþjóðasáttmála þeim“ í 3. mgr. kemur: bókun þeirri.


3. gr.

     Í stað orðanna „alþjóðasáttmála þeim“ í 1. mgr. 183. gr. laganna kemur: bókun þeirri.

4. gr.

     Í stað orðanna „forvaxta (diskonto) á hverjum tíma að viðbættum 2% p.a.“ í lok 185. gr. laganna kemur: vaxta skv. 2. málsl. 4. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu.

5. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2009.

Samþykkt á Alþingi 10. desember 2007.