Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 346, 136. löggjafarþing 114. mál: stjórn fiskveiða (aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára).
Lög nr. 143 16. desember 2008.

Lög um breytingu á lögum nr. 116 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 11. gr. laganna:
  1. Í stað hlutfallstölunnar „20%“ í 3. mgr. kemur: 33%.
  2. Í stað orðanna „og úthafsrækju“ í 4. mgr. kemur: úthafsrækju og humars.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 12. desember 2008.