Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 397, 136. löggjafarþing 212. mál: ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli).
Lög nr. 162 23. desember 2008.

Lög um breyting á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
     Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. laganna geta félög sótt um heimild ársreikningaskrár fyrir 30. desember 2008 til færslu bókhalds og samningar ársreiknings í erlendum gjaldmiðli annars vegar vegna reikningsárs sem hefst 1. janúar 2008 eða síðar á því ári og hins vegar vegna reikningsársins sem hefst 1. janúar 2009.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 18. desember 2008.