Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 657, 136. löggjafarþing 207. mál: stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild).
Lög nr. 11 11. mars 2009.

Lög um breytingu á lögum nr. 116 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað ártalanna „2009/2010“ í ákvæði til bráðabirgða I í lögunum kemur: 2014/2015.

2. gr.

     Í stað orðanna „1. september 2009“ í ákvæði til bráðabirgða V í lögunum kemur: 1. september 2010.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 5. mars 2009.