Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 80, 137. löggjafarþing 33. mál: fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna).
Lög nr. 61 29. maí 2009.

Lög um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
     Þrátt fyrir ákvæði 6. mgr. 102. gr. er skilanefnd fjármálafyrirtækis, sem naut heimildar til greiðslustöðvunar við gildistöku laga nr. 44/2009, um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, sbr. ákvæði til bráðabirgða II, heimilt, á tímabilinu frá gildistöku laga þessara og þar til skilyrði eru fyrir efndum krafna á grundvelli 6. mgr. 102. gr., að greiða skuldir vegna launa, þ.m.t. laun í uppsagnarfresti, og vegna innlána sem veittur var forgangsréttur með 6. gr. laga nr. 125/2008, sbr. 3. mgr. 102. gr. laga um fjármálafyrirtæki, ef víst er að nægilegt fé sé til að greiða að fullu eða í jöfnu hlutfalli kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 29. maí 2009.