Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 111, 137. löggjafarþing 47. mál: virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila).
Lög nr. 64 16. júní 2009.

Lög um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.


1. gr.

     Orðin „hönnuða og eftirlitsaðila sem löggildingu hafa samkvæmt skipulags- og byggingarlögum“ í 1. og 2. málsl. 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XV í lögunum falla brott.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. mars 2009.

Samþykkt á Alþingi 11. júní 2009.