Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 501, 138. löggjafarþing 319. mál: úrvinnslugjald (frestun gjalds).
Lög nr. 135 29. desember 2009.

Lög um breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað orðanna „1. janúar 2010“ í fyrri málslið 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I í lögunum kemur: 1. janúar 2011.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2010.

Samþykkt á Alþingi 18. desember 2009.