Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1414, 138. löggjafarþing 675. mál: vatnalög (frestun gildistöku laganna).
Lög nr. 79 24. júní 2010.

Lög um breytingu á vatnalögum, nr. 20/2006, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 42. gr. laganna:
  1. 1. mgr. orðast svo:
  2.      Lög þessi öðlast gildi 1. október 2011.
  3. Í stað ártalsins „2011“ í lokamálslið 4. mgr. kemur: 2012.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. gr.

     Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á lögum nr. 31/2007, um breytingu á lögum nr. 91/2002, um varnir gegn landbroti: Í stað „1. júlí 2010“ í 1. mgr. 2. gr. kemur: 1. október 2011.

Samþykkt á Alþingi 16. júní 2010.