Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1768, 139. löggjafarþing 785. mál: almenn hegningarlög (refsing fyrir mansal).
Lög nr. 72 21. júní 2011.

Lög um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (mansal).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 227. gr. a laganna:
  1. Í stað orðanna „8 ára fangelsi“ í inngangsmálslið 1. mgr. kemur: 12 ára fangelsi.
  2. Í stað orðanna „skv. 226. gr.“ í 1. tölul. 1. mgr. kemur: skv. 1. mgr. 226. gr.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 10. júní 2011.