Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1940, 139. löggjafarþing 630. mál: greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (tímamörk umsóknar).
Lög nr. 117 26. september 2011.

Lög um breytingu á lögum um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, nr. 69/1995, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum bætist nýr málsliður er orðast svo: Þó er heimilt að víkja frá þessu skilyrði mæli veigamikil rök með því.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 16. september 2011.