Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 780, 141. löggjafarþing 515. mál: sveitarstjórnarlög (samþykktir um stjórn og fundarsköp).
Lög nr. 148 29. desember 2012.

Lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011, með síðari breytingum (samþykktir um stjórn sveitarfélaga).


1. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „1. janúar 2013“ í ákvæði til bráðabirgða IV í lögunum kemur: 30. júní 2013.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 19. desember 2012.