Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1338, 141. löggjafarþing 583. mál: Þjóðminjasafn Íslands (samstarf við Háskóla Íslands).
Lög nr. 57 9. apríl 2013.

Lög um breytingu á lögum um Þjóðminjasafn Íslands, nr. 140/2011 (samstarf við Háskóla Íslands).


1. gr.

     Á eftir 1. mgr. 1. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
     Þjóðminjasafnið er háskólastofnun með sjálfstæðan fjárhag.

2. gr.

     Við 3. gr. laganna bætast þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
     Stofnunin á samstarf við aðrar stofnanir á háskólastigi samkvæmt sérstökum samningum.
     Samstarf Þjóðminjasafns Íslands og Háskóla Íslands skal byggjast á sérstökum samstarfs- og þjónustusamningi um starfstengsl, fjárhagsleg samskipti og skipan sameiginlegra starfa.
     Safninu er heimilt að veita öðrum háskólum landsins þjónustu eftir því sem nánar er ákveðið í gagnkvæmum þjónustusamningum við einstaka háskóla.

3. gr.

     Á eftir 3. gr. laganna kemur ný grein, 3. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:
Rannsóknarstaða tengd nafni dr. Kristjáns Eldjárns.
     Við Þjóðminjasafn Íslands skal vera sérstök rannsóknarstaða kennd við dr. Kristján Eldjárn.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 26. mars 2013.