Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 429, 143. löggjafarþing 138. mál: jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (umsýslustofnun).
Lög nr. 131 23. desember 2013.

Lög um breytingu á lögum nr. 103/1994, um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, með síðari breytingum (umsýslustofnun).


1. gr.

     Í stað orðsins „Neytendastofa“ í 2. mgr. 2. gr. og 7. gr. og orðsins „Neytendastofu“ í 3. málsl. 6. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Byggðastofnun.

2. gr.

     Við 6. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ekki eru greidd laun fyrir setu í stjórn sjóðsins.

3. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2014.

Samþykkt á Alþingi 19. desember 2013.