Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 499, 144. löggjafarþing 10. mál: Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs).
Lög nr. 110 18. nóvember 2014.

Lög um breytingu á lögum um Orkustofnun, nr. 87/2003, og lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001, með síðari breytingum (niðurlagning orkuráðs).


I. KAFLI
Breyting á lögum um Orkustofnun, nr. 87/2003, með síðari breytingum.

1. gr.

     6. gr. laganna fellur brott.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:
  1. 2. tölul. 2. mgr. fellur brott.
  2. 6. mgr. orðast svo:
  3.      Ráðherra skipar þrjá menn í ráðgjafarnefnd Orkusjóðs til fjögurra ára, þar af skal einn skipaður formaður. Ráðgjafarnefndin skal gera tillögur til ráðherra um lánveitingar og einstakar greiðslur úr Orkusjóði samkvæmt fjárhags- og greiðsluáætlun sjóðsins.


II. KAFLI
Breyting á lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001, með síðari breytingum.

3. gr.

     Lokamálsliður 8. mgr. 10. gr. laganna orðast svo: Orkustofnun annast daglega umsýslu sjóðsins.

4. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2015.

Samþykkt á Alþingi 11. nóvember 2014.