Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 668, 149. löggjafarþing 12. mál: almannatryggingar (barnalífeyrir).
Lög nr. 127 18. desember 2018.

Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (barnalífeyrir).


1. gr.

     Á eftir 20. gr. laganna kemur ný grein, 20. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:
Barnalífeyrir vegna sérstakra útgjalda.
     Tryggingastofnun ríkisins getur ákveðið sérstakt framlag vegna útgjalda við skírn barns, fermingu, gleraugnakaup, tannréttingar, vegna sjúkdóms, greftrunar eða af öðru sérstöku tilefni.
     Framlag skv. 1. mgr. er einungis heimilt að greiða vegna barna sem greiddur er barnalífeyrir með skv. 20. gr. og annað hvort foreldra er látið, barn ófeðrað eða móður nýtur ekki við vegna sérstakra eða óvenjulegra aðstæðna.
     Framlag skv. 1. mgr. verður aðeins ákveðið ef sýslumaður hefur úrskurðað um slíkt framlag samkvæmt beiðni sem honum skal send innan þriggja mánaða frá því að svara varð til útgjalda nema eðlileg ástæða hafi verið til að bíða með slíka kröfu.
     Um viðmiðunarfjárhæðir vegna krafna um sérstök framlög gilda sömu reglur og um úrskurði vegna sérstakra útgjalda skv. 60. gr. barnalaga.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 11. desember 2018.