Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 626, 149. löggjafarþing 335. mál: tekjuskattur (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu).
Lög nr. 133 18. desember 2018.

Lög um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu).


1. gr.

     Við 28. gr. laganna bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Uppbætur á lífeyri vegna framfærslubyrðar skv. 1. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, og uppbót vegna reksturs bifreiðar skv. 2. mgr. 10. gr. sömu laga.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2019.

Samþykkt á Alþingi 7. desember 2018.