Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 666, 149. löggjafarþing 301. mál: tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja).
Lög nr. 134 18. desember 2018.

Lög um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja).


I. KAFLI
Breyting á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum.

1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 1. tölul. B-liðar 1. mgr. 30. gr. laganna:
  1. Í stað orðanna „og 2019“ og „og 2018“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: 2019, 2020, 2021 og 2022; og: 2018, 2019, 2020 og 2021.
  2. Orðin „og þremur árum eftir“ í 6. tölul. 2. mgr. falla brott.
  3. B-liður 6. tölul. 2. mgr. fellur brott.
  4. Orðin „og árlega eftir það“ í 1. málsl. 12. tölul. 3. mgr. falla brott.
  5. 2. málsl. 5. mgr. fellur brott.


II. KAFLI
Breyting á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, með síðari breytingum.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 10. gr. laganna:
  1. Í stað „300.000.000 kr.“ í 2. málsl. kemur: 600.000.000 kr.
  2. Í stað „450.000.000 kr.“ í 3. málsl. kemur: 900.000.000 kr.


3. gr.

     2. mgr. 17. gr. laganna fellur brott.

4. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2019 og koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda 2020 vegna fjárfestinga á árinu 2019.

Samþykkt á Alþingi 11. desember 2018.