Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1746, 149. löggjafarþing 891. mál: skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar).
Lög nr. 60 21. júní 2019.

Lög um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (nýting séreignarsparnaðar).


1. gr.

     Í stað „30. júní 2019“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XVI í lögunum kemur: 30. júní 2021.

2. gr.

     Í stað „30. júní 2019“ tvívegis í 1. mgr. og í 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XVII í lögunum kemur: 30. júní 2021.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

4. gr.

Breyting á öðrum lögum.
     Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum: Í stað „30. júní 2019“ í 1. og 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða LV í lögunum kemur: 30. júní 2021.

Samþykkt á Alþingi 7. júní 2019.