Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1982, 150. löggjafarþing 34. mál: tekjuskattur (söluhagnaður).
Lög nr. 87 7. júlí 2020.

Lög um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum (söluhagnaður).


1. gr.

     Við 27. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Þrátt fyrir ákvæði 1. málsl. 1. mgr. er heimilt að dreifa söluhagnaði á 20 ár þegar um er að ræða hagnað af sölu bújarða þar sem stundaður er landbúnaður.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 30. júní 2020.