Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 334, 151. löggjafarþing 160. mál: breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging bráðabirgðaheimilda).
Lög nr. 121 17. nóvember 2020.

Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging bráðabirgðaheimilda).


I. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991.

1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 208. gr. laganna:
  1. Í stað dagsetningarinnar „1. október 2020“ í 1. og 2. mgr. kemur: 31. desember 2021.
  2. Í stað orðanna „aðalmeðferð og önnur þinghöld en þingfesting almennra einkamála“ í 1. mgr. kemur: þingfesting, aðalmeðferð og önnur þinghöld.


II. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða X í lögunum:
  1. Í stað dagsetningarinnar „1. október 2020“ í 1., 2. og 3. mgr. kemur: 31. desember 2021.
  2. Á undan orðinu „aðalmeðferð“ í 2. mgr. kemur: þingfesting.


III. KAFLI
Breyting á lögum um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991.

3. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „1. október 2020“ í 1. og 2. mgr. 158. gr. laganna kemur: 31. desember 2021.

IV. KAFLI
Breyting á erfðalögum, nr. 8/1962.

4. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „1. október 2020“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: 31. desember 2021.

5. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 13. nóvember 2020.