Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 638, 151. löggjafarþing 20. mál: kynrænt sjálfræði (breytt aldursviðmið).
Lög nr. 152 29. desember 2020.

Lög um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (breytt aldursviðmið).


1. gr.

     Í stað orðanna „18 ára“ í 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: 15 ára.

2. gr.

     Við 7. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Takmörkun 1. mgr. á ekki við um einstaklinga undir 18 ára aldri.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

4. gr.

     Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á lögum um mannanöfn, nr. 45/1996: Í stað orðanna „18 ára“ í 4. mgr. 13. gr. og 1. málsl. 7. mgr. 14. gr. laganna kemur: 15 ára.

Samþykkt á Alþingi 16. desember 2020.