Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 292, 152. löggjafarþing 151. mál: breyting á ýmsum lögum (framlenging bráðabirgðaheimilda).
Lög nr. 136 30. desember 2021.

Lög um breytingu á ýmsum lögum til að framlengja gildistíma bráðabirgðaákvæða um rafræna meðferð mála o.fl.


I. KAFLI
Breyting á lögum um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991.

1. gr.

     Í stað ártalsins „2021“ á tveimur stöðum í 158. gr. laganna kemur: 2023.

II. KAFLI
Breyting á erfðalögum, nr. 8/1962.

2. gr.

     Í stað ártalsins „2021“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: 2023.

III. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991.

3. gr.

     Í stað ártalsins „2021“ á tveimur stöðum í 208. gr. laganna kemur: 2023.

IV. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008.

4. gr.

     Í stað ártalsins „2021“ á þremur stöðum í ákvæði til bráðabirgða X í lögunum kemur: 2023.

V. KAFLI
Breyting á lögum um dómstóla, nr. 50/2016.

5. gr.

     Í stað ártalsins „2022“ í ákvæði til bráðabirgða VII í lögunum kemur: 2027.

6. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 28. desember 2021.