Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 777, 154. löggjafarþing 544. mál: framlenging gildistíma bráðabirgðaákvæða um rafræna meðferð mála.
Lög nr. 98 22. desember 2023.

Lög um breytingu á ýmsum lögum til að framlengja gildistíma bráðabirgðaákvæða um rafræna meðferð mála.


I. KAFLI
Breyting á lögum um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991.

1. gr.

     Í stað ártalsins „2023“ í 1. og 2. mgr. 158. gr. laganna kemur: 2025.

II. KAFLI
Breyting á erfðalögum, nr. 8/1962.

2. gr.

     Í stað ártalsins „2023“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: 2025.

III. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008.

3. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2023“ í 1. mgr., 1. málsl. 2. mgr. og 1. málsl. 3. mgr. í ákvæði til bráðabirgða X í lögunum kemur: 30. júní 2024.

IV. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991.

4. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2023“ í 1. málsl. 1. mgr. og 1. málsl. 2. mgr. 208. gr. laganna kemur: 30. júní 2024.

5. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 13. desember 2023.