Altingets administration

Altingets administration varetager mange former for service for Tingets medlemmer og dem der har brug for information eller henvender sig med sager til Tinget.

Altingets direktør er leder af administrationen og sørger for at udføre formandens og Præsidiets beslutninger. 

Kontakt Altingets administration
E-mail og telefonnummer