Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 1995.  Útgáfa 119.


Lög um breytingu á lausaskuldum bænda í föst lán

1984 nr. 12 16. apríl


Felld úr gildi skv. l. 73/1996, 33. gr.