Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 1999.  Útgáfa 123a.


Lög um frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í atvinnurekstri

1984 nr. 9 30. mars


Felld úr gildi skv. l. 154/1998, 14. gr.