Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 2016.  Útgáfa 145a.  


Lög um frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í atvinnurekstri

1984 nr. 9 30. mars


Felld úr gildi skv. l. 154/1998, 14. gr.