Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 2020.  Útgáfa 150b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs sjávarútvegsins til að vega á móti skerðingu þorskveiðiheimilda1)

1993 nr. 119 23. desember


    1)Sjá Stjtíð. A 1993, bls. 566–567.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 30. desember 1993.