Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 20. janúar 2021.  Útgáfa 151a.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um sölu ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

2001 nr. 75 31. maí


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 15. júní 2001. Breytt með: L. 129/2003 (tóku gildi 1. jan. 2004).


1. gr. Heimild til sölu.
Heimilt er að selja allt hlutafé ríkissjóðs í Landssíma Íslands hf.
2. gr. Skuldbindingar.
Um skuldbindingar og starfsemi Landssíma Íslands hf. á sviði fjarskipta fer samkvæmt leyfisbréfi útgefnu af Póst- og fjarskiptastofnun og reglugerð um alþjónustu.
3. gr. Gildistaka.
Lög þessi taka þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði til bráðabirgða II í lögum nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa, skal hlutabréf ríkissjóðs í Landssíma Íslands hf., útgefið 23. janúar 1998, vera ógilt við útgáfu á rafbréfum í félaginu í verðbréfamiðstöð án undangenginnar innköllunar.
Ákvæði 1. mgr. 20. gr. laga um hlutafélög gildir ekki um Landssíma Íslands hf. á meðan hlutafé er að fullu í eigu ríkissjóðs.
1)
    1)L. 129/2003, 1. gr.