Lokaatkvæðagreiðslur frumvarpa

Málsnúmer Málsheiti Nei Greiddu ekki atkvæði Fjar­verandi
157 aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum 55 0 0 8
314 aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 54 0 0 9
12 almannatryggingar 55 0 0 8
300 atvinnuleysistryggingar o.fl. 56 0 0 7
4 aukatekjur ríkissjóðs 31 22 0 10
139 ársreikningar 39 0 5 19
211 breyting á ýmsum lagaákvæðum um álagningu skatta og gjalda 54 0 0 9
222 breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru 59 0 0 4
3 breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019 32 8 18 5
77 breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 47 0 12 4
210 brottfall laga um ríkisskuldabréf 53 0 0 10
178 dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr 49 0 6 8
189 fiskeldi 45 0 6 12
437 fjáraukalög 2018 33 4 23 3
1 fjárlög 2019 32 3 21 7
440 fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra 59 0 0 4
185 heilbrigðisþjónusta o.fl. 47 5 4 7
232 landgræðsla 60 0 0 3
266 lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa 54 0 0 9
69 refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði 52 0 0 11
176 stuðningur við útgáfu bóka á íslensku 52 3 5 3
158 svæðisbundin flutningsjöfnun 54 0 1 8
335 tekjuskattur 54 0 0 9
302 tekjuskattur o.fl. 56 0 0 7
301 tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki 56 0 0 7
235 umboðsmaður Alþingis 55 0 0 8
156 umboðsmaður barna 55 0 0 8
179 útflutningur hrossa 43 5 7 8
221 útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi 46 0 14 3
81 vaktstöð siglinga 53 0 0 10
144 veiðigjald 32 16 10 5
479 veiting ríkisborgararéttar 56 0 4 3
432 virðisaukaskattur 49 0 5 9
162 vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. 32 0 22 9
2 ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 31 0 24 8
471 þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður 60 0 0 3
68 þinglýsingalög o.fl. 59 0 1 3