Lokaatkvæðagreiðslur frumvarpa

Málsnúmer Málsheiti Nei Greiddu ekki atkvæði Fjar­verandi
665 aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum 42 0 12 9
700 aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum 40 0 0 23
709 aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda 49 0 6 8
683 aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru 40 0 0 23
437 almannatryggingar 52 0 0 11
697 almannavarnir 40 0 0 23
320 almennar íbúðir 34 0 26 3
812 atvinnuleysistryggingar 43 0 12 8
813 atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa 27 0 22 14
664 atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa 40 0 0 23
316 áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa 53 0 6 4
447 ársreikningar 43 0 0 20
721 ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun 49 0 6 8
328 ávana- og fíkniefni 42 2 6 13
315 breyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar 60 0 0 3
448 breyting á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga 47 0 1 15
131 breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins 31 0 9 23
726 breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru 51 0 4 8
714 breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu 37 0 18 8
713 breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu 37 0 18 8
715 breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna 32 0 23 8
972 breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru 57 0 0 6
318 breyting á ýmsum lögum um matvæli 38 0 22 3
450 breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld 46 0 4 13
332 breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar 40 2 8 13
2 breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020 32 0 21 10
722 breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru 35 0 9 19
330 breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd 36 0 4 23
529 brottfall ýmissa laga 47 0 0 16
433 búvörulög 43 6 11 3
382 búvörulög og tollalög 33 0 27 3
470 dómstólar o.fl. 43 0 9 11
596 endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 51 0 0 12
607 fasteignalán til neytenda 56 0 0 7
839 ferðagjöf 40 0 4 19
666 félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða 55 0 0 8
364 fjáraukalög 2019 41 0 18 4
724 fjáraukalög 2020 51 0 4 8
695 fjáraukalög 2020 41 0 0 22
841 fjáraukalög 2020 34 0 21 8
969 fjáraukalög 2020 41 6 11 5
186 fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri 53 0 0 10
1 fjárlög 2020 31 7 19 6
725 fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru 45 0 4 14
922 fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru 43 0 0 20
960 fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur 55 0 0 8
468 fjöleignarhús 51 8 0 4
719 framboð og kjör forseta Íslands og kosningar til Alþingis 37 0 0 26
712 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 44 0 0 19
393 fæðingar- og foreldraorlof 54 0 0 9
439 heilbrigðisþjónusta 30 7 17 9
183 heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017 41 9 3 10
735 heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu 46 6 2 9
720 hollustuhættir og mengunarvarnir 48 6 1 8
436 hollustuhættir og mengunarvarnir 60 0 0 3
319 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 36 0 24 3
926 húsnæðismál 56 0 1 6
608 innflutningur dýra 58 0 0 5
314 innheimta opinberra skatta og gjalda 60 0 0 3
252 íslenskur ríkisborgararéttur 40 4 4 15
711 Kría - sprota- og nýsköpunarsjóður 44 0 0 19
469 kynrænt sjálfræði 50 0 5 8
62 landlæknir og lýðheilsa 59 0 0 4
386 leiga skráningarskyldra ökutækja 41 0 8 14
773 leigubifreiðar 48 0 0 15
718 loftslagsmál 49 0 6 8
390 lyfjalög 30 0 24 9
618 lyfjalög 43 0 0 20
451 lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði 48 0 0 15
728 Matvælasjóður 39 0 5 19
383 málefni aldraðra 51 0 0 12
170 meðferð sakamála 31 4 6 22
329 Menntasjóður námsmanna 52 0 7 4
611 náttúruvernd 51 0 0 12
223 neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 60 0 0 3
582 neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 44 0 0 19
843 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 55 0 0 8
842 opinber fjármál 51 2 5 5
639 Orkusjóður 49 0 6 8
993 pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun 58 0 0 5
944 pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir 50 0 5 8
555 persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga 54 0 0 9
446 persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga 32 0 22 9
122 ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta 48 0 0 15
142 ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu 47 0 1 15
341 rekstraraðilar sérhæfðra sjóða 51 0 4 8
970 ríkisábyrgðir 39 8 11 5
125 ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga 55 0 0 8
610 samkeppnislög 31 15 9 8
331 samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd 35 0 5 23
662 samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir 35 1 19 8
4 sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki 34 7 13 9
8 sjúkratryggingar 54 0 0 9
701 sjúkratryggingar 32 0 23 8
361 skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja 58 0 0 5
101 skráning einstaklinga 51 0 0 12
452 skráning raunverulegra eigenda 60 0 0 3
190 skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri 27 4 10 22
998 skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 39 8 11 5
708 staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. 41 7 6 9
449 staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. 43 10 7 3
431 staðfesting ríkisreiknings 2018 45 0 15 3
659 staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald 47 0 0 16
313 stimpilgjald 28 14 7 14
569 stimpilgjald 55 0 0 8
811 stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti 30 11 8 14
648 sveitarstjórnarlög 46 0 0 17
696 sveitarstjórnarlög 40 0 0 23
276 sviðslistir 60 0 0 3
734 svæðisbundin flutningsjöfnun 50 0 5 8
34 tekjuskattur 40 0 15 8
27 tekjuskattur 49 0 6 8
3 tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda 32 0 23 8
391 tekjustofnar sveitarfélaga 43 0 17 3
104 tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi 60 0 0 3
667 tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví 41 0 0 22
814 tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar 47 0 5 11
609 tollalög 58 0 0 5
245 tollalög o.fl. 41 0 12 10
396 umferðarlög 53 0 0 10
175 umferðarlög 48 0 0 15
776 uppbygging og rekstur fráveitna 43 0 0 20
381 úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs 37 0 23 3
523 varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands 56 0 3 4
471 vegalög 57 0 1 5
480 veiting ríkisborgararéttar 50 0 4 9
957 veiting ríkisborgararéttar 51 0 4 8
370 verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning 33 0 9 21
362 vernd uppljóstrara 50 0 1 12
389 viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi 48 0 0 15
939 virðisaukaskattur 55 0 0 8
432 virðisaukaskattur og tekjuskattur 59 0 0 4
640 vörumerki 39 5 0 19
371 þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna 60 0 0 3
202 þingsköp Alþingis 60 0 0 3
840 þingsköp Alþingis 52 1 5 5
317 þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta 42 6 0 15
838 þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 55 0 0 8