Lokaatkvæðagreiðslur frumvarpa

Málsnúmer Málsheiti Nei Greiddu ekki atkvæði Fjar­verandi
93 afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár 50 0 0 13
10 almenn hegningarlög 48 0 1 14
456 ábúðarlög 52 0 0 11
340 ársreikningar 50 0 0 13
3 breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018 33 0 25 5
424 brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda 50 0 1 12
138 brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja 46 0 0 17
8 dómstólar o.fl. 57 0 0 6
292 einkaleyfi 42 0 5 16
264 endurnot opinberra upplýsinga 52 0 0 11
27 félagsþjónusta sveitarfélaga 46 0 0 17
390 fjarskipti 52 0 0 11
66 fjáraukalög 2017 34 0 24 5
1 fjárlög 2018 34 0 24 5
387 fjármálafyrirtæki 45 0 0 18
46 fjármálafyrirtæki 56 0 0 7
346 húsnæðissamvinnufélög 46 0 0 17
418 landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn 50 0 1 12
215 lax- og silungsveiði 45 0 0 18
453 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 45 0 0 18
286 loftslagsmál 46 0 0 17
4 mannvirki 56 0 0 7
167 markaðar tekjur 50 0 2 11
331 Matvælastofnun 45 0 0 18
330 matvæli o.fl. 45 0 0 18
28 málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum 57 0 0 6
203 meðferð sakamála 50 0 0 13
115 raforkulög og stofnun Landsnets hf. 46 0 0 17
67 réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 56 0 1 6
109 Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála 45 0 0 18
429 stjórn fiskveiða 36 2 8 17
452 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 45 0 0 18
11 tekjustofnar sveitarfélaga 49 0 0 14
7 útlendingar 58 0 0 5
5 varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum 57 0 0 6
247 vátryggingastarfsemi 45 0 0 18
75 veiting ríkisborgararéttar 51 0 7 5
388 Viðlagatrygging Íslands 50 0 2 11
26 þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 45 0 0 18
128 ættleiðingar 45 0 0 18