Lokaatkvæðagreiðslur frumvarpa

Málsnúmer Málsheiti Nei Greiddu ekki atkvæði Fjar­verandi
565 aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 54 5 0 4
561 aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum 61 0 0 2
93 afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár 50 0 0 13
10 almenn hegningarlög 48 0 1 14
458 almenn hegningarlög 50 0 0 13
629 aukatekjur ríkissjóðs 62 0 0 1
456 ábúðarlög 52 0 0 11
340 ársreikningar 50 0 0 13
293 bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum 62 0 0 1
238 barnalög 34 0 22 7
423 breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld 51 0 0 12
389 breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála 55 0 0 8
455 breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna 62 0 0 1
3 breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018 33 0 25 5
424 brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda 50 0 1 12
138 brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja 46 0 0 17
22 brottnám líffæra 52 0 2 9
8 dómstólar o.fl. 57 0 0 6
292 einkaleyfi 42 0 5 16
264 endurnot opinberra upplýsinga 52 0 0 11
111 farþegaflutningar og farmflutningar á landi 62 0 0 1
485 Ferðamálastofa 58 0 0 5
27 félagsþjónusta sveitarfélaga 46 0 0 17
433 Fiskræktarsjóður 53 0 0 10
390 fjarskipti 52 0 0 11
66 fjáraukalög 2017 34 0 24 5
1 fjárlög 2018 34 0 24 5
422 fjármálafyrirtæki 55 0 0 8
387 fjármálafyrirtæki 45 0 0 18
46 fjármálafyrirtæki 56 0 0 7
248 hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. 61 0 0 2
469 húsnæðismál 53 0 0 10
346 húsnæðissamvinnufélög 46 0 0 17
395 innheimtulög 53 0 0 10
492 Íslandsstofa 52 0 5 6
133 íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög 62 0 0 1
394 jöfn meðferð á vinnumarkaði 56 0 6 1
393 jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna 53 0 9 1
630 kjararáð 48 0 14 1
465 kvikmyndalög 62 0 0 1
481 köfun 62 0 0 1
418 landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn 50 0 1 12
215 lax- og silungsveiði 45 0 0 18
453 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 45 0 0 18
286 loftslagsmál 46 0 0 17
49 lokafjárlög 2016 45 0 6 12
427 lyfjalög 50 0 0 13
345 lögheimili og aðsetur 62 0 0 1
185 mannvirki 53 0 0 10
4 mannvirki 56 0 0 7
167 markaðar tekjur 50 0 2 11
331 Matvælastofnun 45 0 0 18
330 matvæli o.fl. 45 0 0 18
28 málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum 57 0 0 6
628 meðferð sakamála 62 0 0 1
203 meðferð sakamála 50 0 0 13
484 pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun 58 0 0 5
622 persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga 50 7 3 3
454 Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. 57 0 0 6
115 raforkulög og stofnun Landsnets hf. 46 0 0 17
202 rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur 54 0 0 9
468 réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. 52 0 0 11
67 réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 56 0 1 6
109 Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála 45 0 0 18
263 siglingavernd og loftferðir 54 0 0 9
466 skil menningarverðmæta til annarra landa 50 0 0 13
425 skipulag haf- og strandsvæða 58 0 0 5
429 stjórn fiskveiða 36 2 8 17
613 sveitarstjórnarlög 53 0 0 10
452 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 45 0 0 18
11 tekjustofnar sveitarfélaga 49 0 0 14
581 tollalög 34 1 25 3
518 tollalög 57 0 0 6
7 útlendingar 58 0 0 5
5 varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum 57 0 0 6
247 vátryggingastarfsemi 45 0 0 18
648 veiðigjald 53 0 0 10
75 veiting ríkisborgararéttar 51 0 7 5
660 veiting ríkisborgararéttar 52 0 5 6
388 Viðlagatrygging Íslands 50 0 2 11
562 virðisaukaskattur 52 0 0 11
339 Þjóðskrá Íslands 49 0 1 13
26 þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 45 0 0 18
128 ættleiðingar 45 0 0 18