Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 76. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Nr. 9/143.

Þingskjal 509  —  76. mál.


Þingsályktun

um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2013 um breytingu á XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) við EES-samninginn.


    Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2013, frá 3. maí 2013, um breytingu á XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 924/2009, frá 16. september 2009, um greiðslur yfir landamæri í Bandalaginu og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 2560/2001, og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 260/2012, frá 14. mars 2012, um að koma á tæknilegum og viðskiptalegum kröfum fyrir millifærslur fjármuna og beingreiðslur í evrum og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 924/2009.

Samþykkt á Alþingi 15. janúar 2014.