Ferill 402. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


146. löggjafarþing 2016–2017.
Nr. 23/146.

Þingskjal 1063  —  402. mál.


Þingsályktun

um fjármálaáætlun fyrir árin 2018–2022.


    Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármálaáætlun um opinber fjármál fyrir árin 2018–2022, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir árin 2017–2022 og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.
    Alþingi telur að fjármálaáætlunin sé í samræmi við fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir árin 2017–2022.

Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila.

milljarðar kr. Áætlun 2018 Áætlun 2019 Áætlun 2020 Áætlun 2021 Áætlun 2022
Hið opinbera (A-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga)
Rekstrarafkoma
69 81 88 91 100
Heildarafkoma
41 46 48 44 44
Hrein eign1
507 580 636 696 758
Nafnvirði heildarútgjalda
1.125 1.184 1.234 1.292 1.355
Heildarskuldir, 2 % af VLF
    
66 61 58 54 51
Skuldir skv. viðmiði laga um op. fjármál, 3 % af VLF
32 29 27 25 23
Opinber fyrirtæki
Rekstrarafkoma
66 73 81 83 86
Heildarafkoma
41 53 64 65 67
Hrein eign1
587 611 636 649 661
Opinberir aðilar í heild
Rekstrarafkoma
135 154 169 174 186
Heildarafkoma
82 99 112 109 111
Hrein eign1
1.094 1.191 1.272 1.345 1.419
1    Staða í árslok, efnislegar og peningalegar eignir að frádregnum brúttóskuldum og að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum, þ.e. heildarskuldum.
2    Brúttóskuldir að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum.
3    Heildarskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum, sbr. 7. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál.

Fjárstreymisyfirlit fyrir hið opinbera árin 2018–2022.

Þjóðhagsgrunnur, milljarðar kr. Áætlun 2018 Áætlun 2019 Áætlun 2020 Áætlun 2021 Áætlun 2022
Heildartekjur
1.165,6 1.230,1 1.281,7 1.336,2 1.399,2
Skatttekjur
930,8 986,4 1.036,4 1.081,2 1.133,3
Skattar á tekjur og hagnað
502,1 535,0 564,6 593,0 623,5
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
8,7 9,3 9,8 10,4 10,9
Eignarskattar
51,1 54,9 59,2 62,9 67,3
Skattar á vöru og þjónustu
349,5 366,6 382,6 395,5 413,2
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
2,4 2,8 2,9 3,0 3,2
Aðrir skattar
17,0 17,9 17,2 16,3 15,3
Tryggingagjöld
99,4 105,2 103,3 108,5 113,9
Fjárframlög
3,7 3,9 4,1 4,3 4,6
Aðrar tekjur
131,7 134,5 137,9 142,2 147,4
Eignatekjur
57,3 55,9 56,1 56,9 58,2
þ.a. vaxtatekjur
16,4 16,2 16,4 16,3 16,8
þ.a. arðgreiðslur
25,3 25,4 26,3 27,5 28,8
Sala á vöru og þjónustu
64,8 68,4 72,1 75,7 79,5
Ýmsar aðrar tekjur
9,6 10,2 9,7 9,6 9,7
Heildargjöld
1.124,9 1.184,1 1.234,6 1.291,6 1.354,2
Rekstrarútgjöld
1.097,4 1.148,7 1.194,2 1.244,7 1.298,5
Laun
391,7 411,6 435,0 459,0 485,0
Kaup á vöru og þjónustu
270,6 283,6 295,2 307,8 318,2
Afskriftir
43,8 45,2 46,6 48,0 49,6
Vaxtagjöld
96,1 94,1 88,5 86,6 83,8
Framleiðslustyrkir
41,9 43,5 44,5 45,9 47,1
Fjárframlög
3,7 4,9 5,4 5,8 6,1
Félagslegar tilfærslur til heimila
194,8 206,8 216,0 225,1 234,1
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
54,8 59,1 63,0 66,6 74,6
Fastafjárútgjöld
27,5 35,4 40,4 46,9 55,7
Fjárfesting í efnislegum eignum
71,4 80,6 87,0 94,9 105,3
Afskriftir (-)
-43,8 -45,2 -46,6 -48,0 -49,6
Heildarafkoma
40,7 46,0 47,0 44,6 45,0
Peningalegar eignir, hreyfingar
27,9 20,6 17,9 -3,1 33,3
Handbært fé, nettó
47,9 34,4 32,4 28,2 45,6
Verðbréf
-2,2 -2,1 -2,1 -2,0 -2,0
Lánveitingar
6,4 7,5 6,7 -6,4 -6,4
Hlutafé og stofnfjárframlög
-22,8 -27,7 -28,9 -31,6 3,2
Viðskiptakröfur
-1,4 8,5 9,8 8,7 -7,1
Skuldir, hreyfingar
-19,0 -25,3 -27,6 -46,6 -9,8
Lántökur
-23,5 -53,5 61,1 -46,9 -35,6
Lífeyrisskuldbindingar
13,4 11,3 12,8 12,5 12,0
Viðskiptaskuldir
-8,9 16,9 -101,5 -12,2 13,8


Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs árin 2018–2022.

Þjóðhagsgrunnur, milljarðar kr. Áætlun 2018 Áætlun 2019 Áætlun 2020 Áætlun 2021 Áætlun 2022
Heildartekjur
836,3 880,8 915,3 953,2 998,0
Skatttekjur
654,1 692,5 726,4 755,8 791,7
Skattar á tekjur og hagnað
278,3 296,5 313,1 328,7 346,1
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
8,7 9,3 9,8 10,4 10,9
Eignarskattar
5,3 5,6 5,9 6,2 6,5
Skattar á vöru og þjónustu
342,4 360,4 377,5 391,2 409,7
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
2,4 2,8 2,9 3,0 3,2
Aðrir skattar
17,0 17,9 17,2 16,3 15,3
Tryggingagjöld
99,4 105,2 103,3 108,5 113,9
Fjárframlög
5,3 5,6 5,8 6,1 6,4
Aðrar tekjur
77,5 77,5 79,8 82,8 86,0
Eignatekjur
42,5 40,6 41,0 42,1 43,5
þ.a. vaxtatekjur
12,7 12,7 12,9 12,9 13,4
þ.a. arðgreiðslur
19,9 19,6 20,0 20,8 21,7
Sala á vöru og þjónustu
30,5 32,2 33,9 35,5 37,2
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
4,5 4,7 4,9 5,2 5,3
Heildargjöld
796,5 840,9 874,8 914,3 959,3
Rekstrarútgjöld
791,9 830,0 860,4 894,9 932,6
Laun
196,0 205,5 217,6 229,6 243,3
Kaup á vöru og þjónustu
117,4 122,4 126,9 132,2 135,6
Afskriftir
31,2 32,0 32,9 33,7 34,6
Vaxtagjöld
77,8 76,7 71,3 69,6 67,1
Framleiðslustyrkir
36,3 37,6 38,3 39,3 40,2
Fjárframlög
266,0 284,5 298,4 311,9 325,1
Félagslegar tilfærslur til heimila
24,1 24,5 24,9 25,5 26,1
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
43,1 46,8 50,1 53,1 60,6
Fastafjárútgjöld
4,6 10,9 14,4 19,4 26,7
Fjárfesting í efnislegum eignum
35,8 42,9 47,3 53,1 61,3
    
Afskriftir (-)
-31,2 -32,0 -32,9 -33,7 -34,6
Heildarafkoma
39,8 39,9 40,5 38,9 38,7
Peningalegar eignir, hreyfingar
14,7 15,3 15,2 -5,8 30,9
Handbært fé, nettó
50,2 33,3 30,0 24,7 42,1
Verðbréf
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lánveitingar
6,2 6,9 7,3 -6,9 -6,9
Hlutafé og stofnfjárframlög
-34,2 -34,2 -34,2 -34,2 0,8
Viðskiptakröfur
-7,5 9,3 12,1 10,6 -5,1
Skuldir, hreyfingar
-25,1 -24,6 -25,3 -44,7 -7,8
Lántökur
-24,8 -47,2 67,7 -40,4 -29,1
Lífeyrisskuldbindingar
11,7 9,9 11,2 10,9 10,5
Viðskiptaskuldir
-12,0 12,7 -104,2 -15,2 10,8

Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2018–2022.

Þjóðhagsgrunnur, milljarðar kr. Áætlun 2018 Áætlun 2019 Áætlun 2020 Áætlun 2021 Áætlun 2022
Heildartekjur
358,2 380,0 398,5 416,5 435,2
Skatttekjur
276,6 294,0 309,9 325,4 341,6
Skattar á tekjur og hagnað
223,8 238,5 251,5 264,4 277,4
Eignarskattar
45,8 49,3 53,3 56,7 60,7
Skattar á vöru og þjónustu
7,0 6,2 5,1 4,3 3,5
Fjárframlög
30,7 32,3 33,8 35,0 35,5
Aðrar tekjur
50,9 53,7 54,8 56,1 58,1
Eignatekjur
14,8 15,3 15,1 14,8 14,7
þ.a. vaxtatekjur
3,7 3,5 3,5 3,4 3,4
þ.a. arðgreiðslur
5,4 5,8 6,3 6,7 7,1
Sala á vöru og þjónustu
34,3 36,2 38,2 40,2 42,3
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
1,8 2,2 1,5 1,1 1,1
Heildargjöld
357,2 373,2 391,2 409,8 428,9
Rekstrarútgjöld
334,3 348,8 365,2 382,3 400,0
Laun
168,7 177,2 187,2 197,7 208,7
Kaup á vöru og þjónustu
103,7 108,4 113,0 117,7 122,4
Afskriftir
12,7 13,2 13,7 14,3 15,0
Vaxtagjöld
18,2 17,3 17,1 16,8 16,6
Framleiðslustyrkir
5,4 5,7 6,0 6,3 6,7
Fjárframlög
1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
Félagslegar tilfærslur til heimila
12,7 13,5 14,1 14,7 15,3
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
11,3 11,8 12,4 13,0 13,5
Fastafjárútgjöld
22,9 24,4 26,0 27,5 28,9
Fjárfesting í efnislegum eignum
35,6 37,6 39,7 41,8 43,9
Afskriftir (-)
-12,7 -13,2 -13,7 -14,3 -15,0
Heildarafkoma
1,0 6,8 7,3 6,7 6,3
Peningalegar eignir, hreyfingar
7,1 6,1 5,0 4,8 4,3
Handbært fé, nettó
-2,2 -2,1 -2,1 -2,0 -2,0
Verðbréf
0,2 0,6 -0,6 0,5 0,5
Lánveitingar
11,4 6,5 5,3 2,6 2,4
Hlutafé og stofnfjárframlög
6,1 -0,8 -2,3 -1,9 -2,0
Viðskiptakröfur
6,1 -0,7 -2,3 -1,9 -2,0
Skuldir, hreyfingar
6,1 -0,7 -2,3 -1,9 -2,0
Lántökur
1,3 -6,3 -6,6 -6,5 -6,5
Lífeyrisskuldbindingar
1,7 1,4 1,6 1,6 1,5
Viðskiptaskuldir
3,1 4,2 2,7 3,0 3,0


Heildarútgjöld málefnasviða árin 2018–2022.

Heildarútgjöld málefnasviða í millj. kr. á verðlagi 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
5.540 5.414 4.812 4.583 4.592
02 Dómstólar
2.923 2.859 2.819 2.821 2.832
03 Æðsta stjórnsýsla
1.992 2.559 2.548 3.087 1.759
04 Utanríkismál
14.362 15.453 15.868 16.309 16.407
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
21.198 21.000 20.759 21.120 23.566
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
3.828 3.768 3.789 3.769 3.694
07 Rannsóknir, nýsköpun og þekkingargreinar
13.473 13.555 13.764 13.910 14.056
08 Sveitarfélög og byggðamál
20.701 21.347 21.810 22.259 22.720
09 Almanna- og réttaröryggi
23.967 25.910 27.820 27.950 28.064
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
14.742 14.603 14.785 14.594 14.201
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
35.761 36.230 37.053 37.002 40.388
12 Landbúnaður
15.592 15.517 15.319 15.216 15.051
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
6.444 6.473 6.538 6.603 6.667
14 Ferðaþjónusta
2.284 2.358 2.132 2.135 2.110
15 Orkumál
3.695 3.757 3.824 3.888 3.958
16 Markaðseftirlit, neytendamál, stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar
4.302 4.399 4.529 4.657 4.794
17 Umhverfismál
16.583 16.340 16.286 16.564 16.882
18 Menning, listir, íþróttir og æskulýðsmál
12.642 12.749 12.871 13.013 13.155
19 Fjölmiðlun
4.153 4.323 4.482 4.672 4.872
20 Framhaldsskólastig
30.354 30.184 30.013 29.841 29.667
21 Háskólastig
42.252 43.575 43.590 43.569 44.359
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
5.211 5.173 5.135 5.096 5.058
23 Sjúkrahúsþjónusta
83.337 87.493 92.710 96.775 99.415
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
45.316 46.636 48.289 50.935 53.578
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
45.930 47.276 47.545 48.794 50.415
26 Lyf og lækningavörur
20.289 21.557 22.960 24.603 26.344
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
58.111 62.649 65.259 66.947 68.869
28 Málefni aldraðra
69.513 71.044 72.388 74.396 76.170
29 Fjölskyldumál
31.112 31.513 32.034 31.908 31.858
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
18.418 20.838 21.254 21.766 21.977
31 Húsnæðisstuðningur
15.047 14.504 12.770 12.558 12.347
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
8.331 8.388 8.479 8.520 8.658
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
81.413 80.102 74.673 72.894 70.055
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
9.321 10.316 11.811 13.807 19.202
Heildarútgjöld á verðlagi ársins 2017
788.136 809.863 820.718 836.563 857.741
Uppsafnaðar áætlaðar launa- og verðlagsbætur frá árinu 2017
24.284 47.601 71.022 94.789 118.901
Heildarútgjöld á verðlagi hvers árs
812.420 857.464 891.740 931.353 976.642
Heildarútgjöld aðlöguð GFS- staðli1
-15.873 -16.515 -16.922 -17.004 -17.359
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs
796.547 840.949 874.818 914.349 959.284
1    Hér er m.a. um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá eru einnig gerðar aðlaganir á meðferð lífeyrisskuldbindinga og vaxtagjalda.


Útgjaldarammar málefnasviða árin 2018–2022.

Málefnasvið án liða utan ramma1 í millj. kr. á verðlagi 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
5.540 5.414 4.812 4.583 4.592
02 Dómstólar
2.923 2.859 2.819 2.821 2.832
03 Æðsta stjórnsýsla
1.992 2.559 2.548 3.087 1.759
04 Utanríkismál
14.362 15.453 15.868 16.309 16.407
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
21.198 21.000 20.759 21.120 23.566
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
3.828 3.768 3.789 3.769 3.694
07 Rannsóknir, nýsköpun og þekkingargreinar
13.473 13.555 13.764 13.910 14.056
08 Sveitarfélög og byggðamál
2.100 2.081 2.062 2.043 2.024
09 Almanna- og réttaröryggi
23.967 25.910 27.820 27.950 28.064
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
14.742 14.603 14.785 14.594 14.201
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
35.761 36.230 37.053 37.002 40.388
12 Landbúnaður
15.592 15.517 15.319 15.216 15.051
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
6.444 6.473 6.538 6.603 6.667
14 Ferðaþjónusta
2.284 2.358 2.132 2.135 2.110
15 Orkumál
3.695 3.757 3.824 3.888 3.958
16 Markaðseftirlit, neytendamál, stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar
4.302 4.399 4.529 4.657 4.794
17 Umhverfismál
16.583 16.340 16.286 16.564 16.882
18 Menning, listir, íþróttir og æskulýðsmál
12.642 12.749 12.871 13.013 13.155
19 Fjölmiðlun
4.153 4.323 4.482 4.672 4.872
20 Framhaldsskólastig
30.354 30.184 30.013 29.841 29.667
21 Háskólastig
42.252 43.575 43.590 43.569 44.359
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála
5.211 5.173 5.135 5.096 5.058
23 Sjúkrahúsþjónusta
83.337 87.493 92.710 96.775 99.415
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
45.316 46.636 48.289 50.935 53.578
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
45.930 47.276 47.545 48.794 50.415
26 Lyf og lækningavörur
20.289 21.557 22.960 24.603 26.344
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
58.111 62.649 65.259 66.947 68.869
28 Málefni aldraðra
69.513 71.044 72.388 74.396 76.170
29 Fjölskyldumál
31.112 31.513 32.034 31.908 31.858
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
5.150 5.370 5.386 5.598 5.809
31 Húsnæðisstuðningur
15.047 14.504 12.770 12.558 12.347
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
8.331 8.388 8.479 8.520 8.658
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
9.321 10.316 11.811 13.807 19.202
Samtals frumgjöld innan ramma á verðlagi 2017
674.854 695.027 710.429 727.285 750.822
Uppsafnaðar áætlaðar launa- og verðlagsbætur frá árinu 2017
23.305 45.469 67.887 90.667 113.814
Samtals frumgjöld innan ramma á verðlagi hvers árs
698.159 740.496 778.316 817.952 864.636
Aðrir liðir utan útgjaldaramma málefnasviða1
48.229 52.552 54.998 57.326 59.105
Frumgjöld aðlöguð GFS- staðli2
-27.639 -28.840 -29.839 -30.548 -31.568
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli
718.748 764.208 803.475 844.731 892.173
Vaxtagjöld
77.799 76.741 71.343 69.619 67.110
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs
796.547 840.949 874.818 914.349 959.284
1    Liðir sem falla utan ramma málefnasviða eru eftirfarandi: vaxtagjöld ríkissjóðs, ríkisábyrgðir, lífeyrisskuldbindingar, Atvinnuleysistryggingasjóður og framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
2    Hér er m.a. um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá er einnig um að ræða aðlögun á meðferð lífeyrisskuldbindinga.

Samþykkt á Alþingi 1. júní 2017.