Ferill 512. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 993  —  512. mál.
Síðari umræða.Nefndarálit


um tillögu til þingsályktunar um niðurgreiðslu flugfargjalda ungmenna milli Vestur-Norðurlanda.

Frá utanríkismálanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Guðjón S. Brjánsson, formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, og Bylgju Árnadóttur, ritara Íslandsdeildar.
    Með tillögunni er ríkisstjórninni falið að kanna hvort gera megi samkomulag við landsstjórnir Færeyja og Grænlands um niðurgreiðslu flugferða ungmenna milli landanna þriggja. Tillagan er lögð fram á grundvelli ályktunar Vestnorræna ráðsins nr. 1/2019 sem samþykkt var á ársfundi ráðsins 23. október 2019 í Nuuk.
    Í greinargerð með tillögunni kemur m.a. fram að flugfargjöld milli vestnorrænu landanna eru mjög há og að einungis lítill hluti ungmenna í löndunum þremur hafi þar með tækifæri til að ferðast til nágrannalanda sinna og kynna sér menningu þeirra. Til þess að tryggja áframhaldandi gott vestnorrænt samstarf um sameiginlega hagsmuni sé nauðsynlegt að gera vestnorrænum ungmennum kleift að kynnast nágrannalöndum sínum, menningu þeirra og íbúum. Því er lagt til að ríkisstjórnirnar skoði hvort unnt væri að bæta flugfélögum landanna mögulegt tap sem hlytist af því að koma á vestnorrænum ungmennafargjöldum. Að öðrum kosti gætu vestnorræn ríki komið á fót sjóði sem veitti ungmennum styrki til að ferðast til annarra vestnorrænna landa.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.
    Sigríður Á. Andersen og Þorgerður K. Gunnarsdóttir skrifa undir álit þetta með fyrirvara. Bryndís Haraldsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 19. febrúar 2020.

Sigríður Á. Andersen,
form., með fyrirvara
Ari Trausti Guðmundsson
frsm.
Logi Einarsson.
Silja Dögg Gunnarsdóttir. Þorgerður K. Gunnarsdóttir,
með fyrirvara.