Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 315, 121. löggjafarþing 173. mál: tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.).
Lög nr. 122 13. desember 1996.

Lög um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, og lögum nr. 79/1996, um breytingu á þeim lögum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:
  1. Á eftir orðunum „að undanteknum“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: sumarhúsum og.
  2. Á eftir orðunum „í dreifbýli“ í 5. mgr. kemur: og sumarhús.


2. gr.

     Í stað „0,74%“ í 1. gr. laga nr. 79/1996, um breytingu á 8. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, kemur: 0,77%.

3. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. laga nr. 79/1996, um breytingu á 23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga:
  1. Í stað „11,95%“ kemur: 12,04%.
  2. Í stað „11,15%“ kemur: 11,24%.


4. gr.

     Í stað „IV. kafla“ í 1. mgr. 25. gr. laganna kemur: III. kafla.

5. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði III til bráðabirgða í lögunum, sbr. 7. gr. laga nr. 79/1996:
  1. Í stað „11,9%“ í 4. mgr. kemur: 11,99%.
  2. Í stað „11,1%“ í 4. mgr. kemur: 11,19%.
  3. Í stað „0,73%“ í 5. mgr. kemur: 0,75%.


6. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 11. desember 1996.