Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1365, 121. löggjafarþing 544. mál: atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið).
Lög nr. 82 26. maí 1997.

Lög um breytingu á lögum nr. 113/1984, um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum, sbr. lög nr. 60/1995.


1. gr.

     Í stað orðanna „1. september 1996“ í 2. mgr. A-liðar ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: 1. maí 1998.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 16. maí 1997.