Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 538, 125. löggjafarþing 209. mál: tollalög (tölvuvædd tollafgreiðsla).
Lög nr. 109 28. desember 1999.

Lög um breyting á tollalögum, nr. 55/1987, með síðari breytingum.


1. gr.

     Í stað ártalsins „2000“ í fyrri og síðari málslið ákvæðis til bráðabirgða við lögin, sbr. lög nr. 69/1996, kemur: 2001.

2. gr.

     Lög þessi taka þegar í stað gildi.

Samþykkt á Alþingi 21. desember 1999.