Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1245, 125. löggjafarþing 545. mál: Innheimtustofnun sveitarfélaga (kröfufyrning barnsmeðlaga).
Lög nr. 62 19. maí 2000.

Lög um breytingu á lögum um Innheimtustofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 5. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðast svo:
     Kröfur til endurgreiðslu barnsmeðlaga og sérstakra framlaga skv. 15. gr. barnalaga, nr. 20/1992, sem greidd eru fyrir milligöngu opinberra aðila og endurgreiða ber að lögum, fyrnast á tíu árum.

2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 8. maí 2000.