Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1901, 130. löggjafarþing 1011. mál: útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.).
Lög nr. 107 27. júlí 2004.

Lög um breytingu á útvarpslögum, nr. 53/2000, samkeppnislögum, nr. 8/1993, o.fl.


1. gr.

     2. mgr. 6. gr. útvarpslaga, nr. 53/2000, orðast svo:
     Menntamálaráðherra skipar þrjá menn í útvarpsréttarnefnd til fjögurra ára og jafnmarga til vara. Tveir skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar en einn skipar ráðherra án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt og skal varamaður formanns jafnframt vera varaformaður nefndarinnar. Nefndarmenn og varamenn þeirra skulu uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara. Nefndinni er heimilt að kalla sér til ráðgjafar og aðstoðar sérfróða aðila eftir því sem hún telur þörf á.

2. gr.

      Lög nr. 48/2004, um breytingu á ú tvarpslögum, nr. 53/2000, og samkeppnislögum, nr. 8/1993, falla brott.

3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 22. júlí 2004.