Ferill 73. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988–89. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 73 . mál.


Sþ.

418. Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1989 og brtt. á þskj. 398.

Frá Guðmundi Ágústssyni.1. Við brtt. á þskj. 398 (3. gr.), 4829 Aðrar arðgreiðslur         Þús. kr.
..ríkisfyrirtækja.
.Fyrir „150.000“ kemur ........................................         300.0000
2. Við 4. gr. 2-101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa
..101 Yfirstjórn.
..Fyrir „140.903“ kemur .......................................         138.603
3. Við 4. gr. 9-101 Fjármálaráðuneyti 101 Yfirstjórn.
.Fyrir „66.810“ kemur .........................................         58.510
4. Við 4. gr. 9-212 101 Skattstofur, sameiginleg útgjöld.
.Fyrir „65.990“ kemur .........................................         58.990
5. Við 4. gr. 12-101 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa
..101 Yfirstjórn.
.Fyrir „47.978“ kemur .........................................         45.578

6.     Við 4. gr. Launaliðir í rekstri A-hluta stofnana lækki um 5%. Fjárhæð þessi, sem reiknast af heildarlaunum hverrar stofnunar, skal koma til lækkunar á launagjöldum öðrum en föstum mánaðarlaunum. Þar sem sértekjur stofnana eru ákveðnar sem hlutfall gjalda skulu þær lækka til samræmis við þau. Auk þess skal framlag til eftirtalinna stofnana lækka sem hér segir:


.A. 4-206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins.
..a. Við 190 Aðalstöðvar.
...Fyrir „81.390“ kemur ..................................     71.900
..b. Við 191 Tilraunastöðin Sámsstöðum.
...Fyrir „5.250“ kemur ...................................     4.650
..c. Við 192 Tilraunastöðvar, óskipt.
...Fyrir „9000“ kemur ....................................     7.968
.B. 4-246 Veiðimálastofnun.
..Við 190 Almennur rekstur.
..Fyrir „26.010“ kemur ......................................     22.980
.C. 5-201 Fiskifélag Íslands.
..Fyrir „39.920“ kemur ......................................     35.250
.D. 5-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.
..Fyrir „59.640“ kemur ..............................     L%U

     .E. 11-201 Iðntæknistofnun Íslands.
..Við 190 Almennur rekstur.
..Fyrir „80.560“ kemur ......................................     71.170
.F. 11-203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins.
..Við 190 Almennur rekstur.
..Fyrir „37.450“ kemur ......................................     33.088

7.     Við 5. gr. Launaliðir í rekstri B-hluta stofnana lækki um 3,5%. Fjárhæð þessi, sem reiknast af heildarlaunum hverrar stofnunar, skal koma til lækkunar á launagjöldum, öðrum en föstum mánaðarlaunum.