Ferill 561. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1993–94. – 1063 ár frá stofnun Alþingis.
117. löggjafarþing. – 561 . mál.


1045. Nefndarálitum frv. til l. um vöruflutninga á landi.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fékk á fund til sín Jón Birgi Jónsson ráðuneytisstjóra og Ragnhildi Hjaltadóttur, skrifstofustjóra í samgönguráðuneytinu, og þá Sigurgeir Aðalgeirsson formann og Guðmund Arnaldsson, framkvæmdastjóra Landvara, landsfélags vörubifreiðaeigenda á flutningaleiðum.
    Nefndin mælir með að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Fjarverandi við afgreiðslu málsins voru Egill Jónsson og Guðni Ágústsson.

Alþingi, 26. apríl 1994.Pálmi Jónsson,

Jóna Valgerður Kristjánsdóttir.

Sturla Böðvarsson.


form., frsm.Petrína Baldursdóttir.

Stefán Guðmundsson.

Árni Johnsen.Jóhann Ársælsson.