1996-04-18 10:39:06# 120. lþ.#F 122.#2. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 10:39:40| A gert 22 13:7
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 422. mál. --- Þskj. 751.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:39]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.