Útbýting 120. þingi, 130. fundi 1996-05-03 11:33:26, gert 3 18:31

Einkaleyfi, 233. mál, þskj. 895.

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, 254. mál, þskj. 896.

Vegáætlun 1995--1998, 295. mál, nál. meiri hluta samgn., þskj. 890; brtt. meiri hluta samgn., þskj. 891; nál. minni hluta samgn., þskj. 892.